Molimo pričekajte…

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

20. kolovoz 2018.
U Eligmi d.o.o. nastojimo neprestano napredovati i poboljšavati svoje usluge, jer ih želimo u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi vašim zahtjevima. U te svrhe, u nekim slučajevima moramo prikupljati i obrađivati određene osobne podatke.

Svrha ove obavijesti o zaštiti osobnih podataka (”Obavijest”) je informirati vas o vrstama osobnih podataka koje prikupljamo, svrhama prikupljanja istih, što radimo s njima, na koji način osiguravamo njihovu sigurnost i koja prava vi imate povezano s obradom vaših osobnih podataka. Zaštiti vaših osobnih podataka pristupamo krajnje ozbiljno i odgovorno. U potpunosti izvršavamo svoje obveze zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka. Savjetujemo vam da detaljno proučite sadržaj ove obavijesti.

Radi osiguranja sukladnosti ove obavijesti s propisima o zaštiti osobnih podataka, Eligma pridržava pravo izmjene ili dopune ove obavijesti. Pravovremeno ćemo vas obavijestiti o svim promjenama, npr. e-mailom ili putem obavijesti na našim internetskim stranicama.

 • TKO JE ODGOVORAN ZA VOĐENJE OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?
  Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovom obavijesti je Eligma d.o.o. (”Eligma”), MBS: 8106452000, sa sjedištem u Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija. Ako imate ikakva pitanja ili zahtjeve povezane s obradom vaših osobnih podataka, uputite ih na našu e-mail adresu dpo[at]eligma.com.

  Ovlaštena osoba za zaštitu podataka u Eligmi je Luka Planinc, dostupan na dpo[at]eligma.com. Možete mu se obratiti za daljnja pojašnjenja i informacije o zaštiti osobnih podataka.
 • U KOJIM SLUČAJEVIMA MOŽEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?
  Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada je to apsolutno nužno ili ako ste nam dali svoju privolu. Nećemo obrađivati vaše osobne podatke ako svrha ili osnova za njihovu obradu nisu predviđene mjerodavnim propisima o zaštiti osobnih podataka (Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Službeni list Republike Slovenije br. 94/07 - službena konsolidirana verzija (ZVOP-1) i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) i našim internim propisima.

  Eligma će vaše osobne podatke obrađivati na sljedećim pravnim osnovama::

  1. Posjetom našim stranicama prihvaćate i pristajete na Opći uvjeti korištenja ovih internetskih stranica i sklapate ugovor s Eligmom, koji je ugovorna osnova za obradu vaših osobnih podataka. Podatci su kodirani i preneseni na poslužitelj u zaštićenom formatu. Time se sprječava mogućnost presretanja vaših osobnih podataka.

  2. Eligma obrađuje vaše osobne podatke i radi izvršavanja svojih zakonskih obveza kao voditelja obrade:

   • nacionalno zakonodavstvo, odnosno: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Službeni list Republike Slovenije br. 68/16; ZPPDFT-1), Zakon o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Republike Slovenije br. 94/07 - službena konsolidirana verzija (ZVOP-1)), Zakon o autorskim i povezanim pravima (Službeni list Republike Slovenije br. 16/07 - službena konsolidirana verzija, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP), itd.
   • drugi međunarodni sporazumi i propisi EU-a koji Eligmu obvezuju da u određenim slučajevima osobne podatke pojedinaca preda državnim tijelima i drugim voditeljima obrade sa svrhom izvršenja svojih ili njihovih zakonskih obveza ili kompetencija.
  3. Eligma smije obrađivati osobne podatke u svrhe legitimnih interesa voditelja obrade u pogledu implementacije ugovora iz stavka 1, npr.:

   • u statističke svrhe, prikupljanje demografskih podataka i podataka o interesima posjetitelja,
   • za identificiranje problema s poslužiteljem i uređivanje internetskih stranica,
   • za poslovnu analizu,
   • za razvijanje ponude,
   • u svrhe sigurnosti informacijskog sustava,
   • u svrhe poboljšavanja ili prilagodbe usluge pojedincu,
   • u svrhe mjerenja učinkovitosti svojih promidžbenih i reklamnih aktivnosti,
   • u druge legitimne svrhe.
  4. U određenim slučajevima, Eligma ima pravo obrađivati vaše osobne podatke na osnovi vaše privole na provedbu marketinških aktivnosti, poput slanja biltena i općih obavijesti o ponudama, novinama, prednostima, događanjima ili nagradnim natječajima, ponudama personaliziranim na osnovi profiliranja koje je Eligma izvršila u te svrhe. Osobna privola je potpuno dobrovoljna i nije preduvjet za sklapanje ugovora. U takvim slučajevima, obrada se vrši na osnovi pisma namjere, dogovorenim načinima izvješćivanja do povlačenja privole.

  5. Tijekom vaše posjete, Eligma isto tako prikuplja vaše osobne podatke pomoću kolačića radi poboljšavanja funkcionalnosti, korisničkog iskustva, sigurnosti, osiguravanja glatkog rada stranica i brojanja posjetitelja. Sve daljnje informacije o upotrebi kolačića dostupne su na poveznica.
 • KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE I KOJU VRSTU OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?
  Osobne podatke prikupljamo iz raznih izvora. U većini slučaja nam ih dajete izravno vi, kada posjećujete naše stranice, popunjavate online obrasce i/ili prilikom pretplate na naš bilten. Možemo koristiti i druge informacije i podatke dostupne na ili koje se mogu pronaći u javnim izvorima (javnim registrima, bazama podataka, internetskim aplikacijama, društvenim medijima).

  Eligma obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

  1. kontakt podatke
   Ovdje spadaju sve osobni podatci koje nam sami date ispunjavanjem online obrazaca ili tijekom telefonske, e-mail ili druge komunikacije s nama. Obuhvaćaju i sve podatke koje nam date prilikom prijave na naše stranice, pretplaćivanja na naš bilten, tijekom sudjelovanja u nagradnim natječajima, preuzimanja Elipay aplikacije ili prijave problema ijedne vrste s kojim ste se susreli tijekom posjete našim stranicama. U gornjim slučajevima prikupljamo i pohranjujemo podatke koji mogu uključivati vaše ime, e-mail adresu, telefonski broj, adresu ili druge podatke koje nam date.
  2. podatke s poslužitelja
   Kada koristite naše stranice, prikupljamo različite podatke iz dnevnika poslužitelja, tj. datume i vremena posjeta, posjećene podstranice, vašu IP adresu, postavke vremenske zone, vrijeme koje ste proveli na našim stranicama, stranice koje ste posjetili neposredno prije ili nakon naše stranice, snimke zaslona klikova na te stranice, informacije koje ste pregledali ili tražili, vrijeme odziva stranica, pogreške pri preuzimanjima, trajanje posjeta pojedinim internetskim stranicama i podatke o interakcijama na stranicama.
  3. podatke o uređaju
   Prikupljamo podatke o računalu ili mobilnom uređaju putem kojega ste pristupili našim stranicama, uključujući o njihovom modelu, operativnom sustavu i verziji vašeg softvera, upotrijebljenom internetskom pregledniku i drugim identifikacijskim značajkama vašeg uređaja.
  4. podatke o korištenju naših usluga
   U pogledu naših usluga, koristimo podatke o našim uslugama koje već koristite, koliko dugo, po kojim uvjetima i jeste li ih zadržali ili otkazali. Znamo koliko često i u koje svrhe koristite naše pojedine usluge.
  5. podatke o kontaktima s nama
   Vodimo evidenciju o vašim kontaktima s nama, naročito o datumima (u nekim slučajevima i vremenima) i razlozima za uspostavu kontakta. To se odnosi na sve vrste kontakata (telefonske, SMS, poštom, e-mail i osobne).
  6. podatke s društvenih mreža
   U svojim marketinškim kampanjama koristimo i društvene medije (npr. Facebook) i, iako ne pohranjujemo podatke objavljene na vašem profilu, koristimo ih za ciljane marketinške aktivnosti, ali samo ako na to pristanete tijekom korištenja ranije spomenutih medija. U okviru kolačića trećih strana nudimo poboljšanja korisničkih usluga, širenje sadržaja preko raznih društvenih medija i personalizaciju naše ponude u skladu s vašim željama i zahtjevima vidljivim iz vaših prethodnih pretraga. Usprkos svim našim nastojanjima, ne možemo jamčiti sigurnost sadržaja povezanih eksternih internetskih stranica, niti provjeravati njihov sadržaj. Stoga eksterne poveznice slijedite o vlastitom riziku. Ne odgovaramo za nikakvu štetu ni implikacije vaše posjete ijednoj od iznad spomenutih eksternih poveznica. Kada slijedite poveznicu na druge stranice, napuštate naše stranice, a ova obavijest o zaštiti osobnih podataka nije primjenjiva ni na vašu upotrebu drugih stranica, niti na vaše aktivnosti na istima.
  7. geolokacijske podatke
   Geolokacijske podatke ili vaše GPS koordinate (zemljopisna dužina i širina) prikupljamo prilikom vaše posjete našim stranicama kako bismo vam pomogli da pronađete najprikladniji krajnji proizvod i/ili uslugu. Eligma obrađuje podatke o lokaciji u obliku koji nije moguće povezati s nijednom određenom osobom ili na osnovi prethodne privole korisnika.
 • TKO SMIJE KORISTITI OSOBNE PODATKE KOJE NAM DATE? HOĆEMO LI VAŠE OSOBNE PODATKE OTKRITI TREĆIM STRANAMA ILI IH PRENOSITI IZVAN EUROPSKE UNIJE?
  Korisnici vaših osobnih podataka su djelatnici Eligme ovlašteni za obradu vaših osobnih podataka, ugovoreni izvršitelji obrade, te javna tijela, druga tijela državne vlasti i zakonski ovlaštene osobe, kojima se osobni podatci otkrivaju u slučajevima predviđenima mjerodavnim zakonodavstvom. Vašu privatnost uzimamo iznimno ozbiljno. Vaše osobne podatke otkriti ćemo trećim stranama jedino ako je to apsolutno nužno, ako se radi o subjektima u koje imamo povjerenje i koji su s nama potpisali ugovor o tajnosti podataka ili s vašom izričitom privolom.

  U određenim slučajevima, provedba naših aktivnosti zahtijeva i odvija se posredstvom ugovorne obrade podataka, npr. od strane tvrtki koje osiguravaju glatko funkcioniranje naših usluga (dobavljači i održavatelji softvera, IT podrška, tiskarske usluge, tehnička podrška, ugovorni partneri za analizu korištenja, direktan marketing i usluge pohrane podataka, itd.). Ugovoreni izvršitelji obrade djeluju u naše ime i za naš račun. Ne smiju prenijeti svoju ugovorenu obradu kooperantima bez opravdanog razloga i izričitog pisanog odobrenja Eligme.

  Vaši osobni podatci smatraju se Eligminom poslovnom tajnom. Djelatnici Eligme obrađuju vaše osobne podatke sukladno svojim ovlastima i našim internim propisima. Ugovoreni izvršitelji obrade obvezni su štititi povjerljive podatke i poštivati prava pojedinaca kao da su djelatnici Eligme.

  Vaše osobne podatke nećemo prenositi izvan Europske unije.
 • KAKO ĆE VAŠI OSOBNI PODATCI BITI ZAŠTIĆENI?
  Eligma će u svrhe zaštite vaših osobnih podataka provesti sve organizacijske, tehničke i druge odgovarajuće procedure i mjere nužne za sprječavanje neovlaštenog uništavanja, izmjene, gubitka ili ikakve neovlaštene obrade vaših podataka. Među ostalim, spomenute mjere mogu uključivati interna pravila o zaštiti osobnih podataka, dodatnu edukaciju djelatnika, interne kontrole aktivnosti obrade, itd. Ostale moguće mjere su svođenje prikupljanja osobnih podataka na najmanju moguću mjeru, pseudonimizacija, transparentnost, dopuštanje osobama da prate obradu, te kontinuirane aktualizacije mjera sigurnosti.
 • KOLIKO ĆEMO DUGO ČUVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?
  Period čuvanja vaših osobnih podataka ovisi o osnovi i svrsi obrade, te kategoriji pojedinih osobnih podataka. Osobne podatke čuvamo u zakonom propisanom ili dozvoljenom roku, te koliko je apsolutno potrebno za postizanje svrhe za koju su podatci prikupljeni ili za koju se obrađuju. Nakon postizanja spomenute svrhe, zadržat ćemo samo one vaše osobne podatke koje smo zakonski obvezni čuvati ili koje bismo mogli zatrebati kao dokaze ili u svrhe obrane u slučaju sudskih tužbi. Ostale ćemo podatke izbrisati, blokirati ili anonimizirati, osim ako je zakonom propisano drugačije za određene vrste podataka.

  Osobne podatke koje obrađujemo kako bismo vam poslali ponude i obavijesti o novostima, čuvamo ih dok ne povučete svoju privolu ili, u svakom slučaju, do isteka maksimalnog razdoblja od pet godina od dana vaše privole. Po isteku tog razdoblja ponovno ćemo zatražiti vašu privolu.
 • KOJA SU VAŠA PRAVA U POGLEDU OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?
  Uvijek možete tražiti uvid ili pristup vašim osobnim podatcima, njihovo ispravljanjeili brisanje, ograničiti ili staviti prigovor na njihovu obradu. Obavijestit ćemo vas ako vaš zahtjev utječe na mogućnost daljnjeg rada internetskih stranica. U određenim slučajevima imate i pravo prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. To ovisi o tehničkim kapacitetima i internim propisima pojedinih voditelja obrade.

  U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu na obradu vaših osobnih podataka u svrhe slanja ponuda i obavijesti o novostima; međutim, povlačenje privole nema učinak na zakonitost obrade vaših osobnih podataka na temelju vaše privole u razdoblju prije njenog povlačenja.

  Eligma ne odgovara za kredibilitet, točnost i aktualnost osobnih podataka koje nam date. Sam korisnik obvezan je voditi brigu o točnosti i aktualnosti svih podataka koje daje.

  Obavijestit ćemo vas o svakoj potencijalnoj povredi zaštite vaših osobnih podataka sukladno uvjetima propisanim mjerodavnim zakonima i propisima.

  Izvršavat ćemo vaše zahtjeve bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, osim ako nije drugačije propisano zakonom. U slučaju kompleksnosti i velikog broja zahtjeva, rečeni rok može se produžiti na maksimalno dva mjeseca. Obavijestiti ćemo vas o mogućem produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, te navesti razloge za odgodu.

  Ako smatrate da vaše podatke ne obrađujemo u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom, možete podnijeti tužbu slovenskom povjereniku za informiranje na e-mail adresu: gp.ip[at]ip-rs.si ili poštom na adresu: Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 • ZAVRŠNE ODREDBE
  Ova obavijest objavljena je na internetskim stranicama i stupa na snagu 20.8.2018.

  Osim ove obavijesti, savjetujemo vam da pročitate i Opći uvjeti korištenja, koje su objavljene na našim stranicama i zajedno s ovom obavijesti čine obvezujući ugovor između vas i Eligme.